top of page

Eğitim Gelişim

 

Beyaz Fırın bünyesinde amacımız çalışan personellerin iş başarısının yükseltilmesi, eğitime ve gelişime ihtiyacı olan personellerin iyi saptanması, insan kaynağının etkin kullanımının sağlanmasıdır.

Çalışanlarımızın gelişimi en çok önem verdiğimiz konulardan biridir. Bu doğrultuda çalışanlarımızın gelişimi için sürekli yatırımlar yapmaktayız.  Beyaz Fırın İnsan Kaynakları Departmanı olarak eğitim çalışmalarımıza yeni bir perspektif katma gayesini benimsedik. Çalışanlarımızın sosyal ilişkilerini pekiştirmek, Beyaz Fırın’da çalışan memnuniyetini ne kadar önemsediğimizi ortaya koyabilmek için alternatif ve sürdürülebilir eğitim yöntemleri ile ilerledik. 

Çalıştığımız kurumun tarihinden değerlerine, geleceğine ait detaylı bilgi aktarılması işe uyum sağlanmasını kolaylaştırdığı düşüncesi ile yeni başlayan tüm Beyaz Fırın Çalışanları oryantasyon sürecine tabii tutulur. Mağaza çalışanlarımızın tümü, kendi mağazalarında ve ilgili bölümlerde Mesleki İş Başı Eğitim Programına dahil olurlar. Zorunlu eğitimlerin yanı sıra çalışanların gelişimleri için her yıl isteğe bağlı dış kaynaklı sınıf eğitimleri, konferanslar veya atölye çalışmaları ile birlikte kazanımlar sağlanır. Aynı zamanda iç kaynaklı eğitimler ile çalışanlarımızın birbirini daha iyi tanımasını ve anlamasını sağlamak, üst düzey yöneticilerin deneyimlerinden ve bilgi birikiminden her çalışanın faydalanmasını sağlamak amacıyla iç kaynaklı eğitimler düzenlenmektedir.

Beyaz Fırın olarak çalışanlarımızın ortak hedef belirlemeleri, aidiyet duygusu geliştirebilmeleri, ekip çalışmasını deneyimlemeleri, fikir, duygu, bilgi alışverişi sürecinin işletilebilmesini sağlamak amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan aidiyet duygusu ile çalışanların yaptığı işi sevmesi, karar alma mekanizması içerisinde yer alması çalışma ortamında barış ve verimlilik hedeflenmektedir. 

Çalışanlarımıza aşırı rekabetten uzak sürekli ve uzun soluklu bir gelişim ortamı sağlayarak kendilerini iş yerinde güvende hissetmeleri ve alanlarında uzmanlaşmaları esas alınmıştır.

isealim.jpg
İşe Alım

 

İşe alım stratejimizin temelinde aranan özellikler pozisyonun gerektirdiği eğitim ve yetkinlikler ile beraber firmamız değerlerine ve kültürüne en uygun ve doğru adayın pozisyonlara yerleştirilmesidir. İşe alım sürecimizde üretim alanımıza ait açık pozisyonlarımızı Eğitim Kurumları ile ilişkiler kurularak belirlemekteyiz.

kariyeryonetimi2.jpg
Kariyer Yönetimi

 

Bünyemizde özellikle yönetici kadrolarımız için öncelikle içeriden cevap vermeye çalışarak mevcut çalışanlarımızı değerlendirmek tercihimizdir. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemiş bir firma olarak, bu doğrultuda bünyemizde ki açık pozisyonlar için önceliği çalışanlarımıza sunarız.

kariyeryonetimi.jpg
Performans Yönetimi

 

Beyaz Fırında uygulanmakta olan performans yönetim sistemlerinin en önemli amacı personellerimizin potansiyellerini geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır.
Yılda en az bir kez yapılan görüşmelerde, çalışanların hem iş, hem de kişisel yetkinlikleri değerlendirilerek geri bildirim verilir.

bottom of page