top of page

Kariyer Yönetimi

 

Beyaz Fırın bünyesinde oluşturulan gelişim planları doğrultusunda, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini güçlendirmelerine yardımcı oluyor ve kariyer planları oluşturuluyor. Bünyemizde başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece kendisi ile ilgili kariyer planı oluşturulduğunun bilincine sahiptir.
Firmamızın mevcut ve gelecekteki olası yapısı dikkate alınarak; gerçekleştirilen performans değerlendirme ile dikkat çeken çalışanlar için kariyer planları oluşturularak kişilere bu yönde geri bildirimler verilmektedir.

Bünyemizde özellikle yönetici kadrolarımız için öncelikle içeriden cevap vermeye çalışarak mevcut çalışanlarımızı değerlendirmek tercihimizdir. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemiş bir firma olarak, bu doğrultuda bünyemizde ki açık pozisyonlar için önceliği çalışanlarımıza sunarız. Görevler ve gerektirdiği nitelikler kurum içi ilanlarımız ile duyurulur. Kriterlere uygun olan adaylar mülakat sürecine dahil edilerek bir üst pozisyona geçebilmek için, belirlenen niteliklere göre bilgi ve deneyimleri çeşitli ölçümlerle belirlenir.

Mesleki Bilgi Testi: Adaylarımızın mesleki bilgi düzeyini ölçmek için kullanılır.
Genel Yetenek Testi: Adaylarımızı sayısal-sözel yetenek konularında ölçmek için kullanılır.
Değerlendirme Merkezi Uygulamaları: Adayların güçlü ve gelişime açık yönlerini tespit ederek görevinde nasıl performans göstereceğini ölçmek için kullanılır. 

Beyaz Fırın bünyesinde yetişmiş, kuvvetli bir yetenek havuzumuzun olmasının, firmamızı başarılı iş sonuçlarına ulaştıran en önemli etkenlerden olduğuna inanıyoruz.

isealim.jpg
İşe Alım

 

İşe alım stratejimizin temelinde aranan özellikler pozisyonun gerektirdiği eğitim ve yetkinlikler ile beraber firmamız değerlerine ve kültürüne en uygun ve doğru adayın pozisyonlara yerleştirilmesidir. İşe alım sürecimizde üretim alanımıza ait açık pozisyonlarımızı Eğitim Kurumları ile ilişkiler kurularak belirlemekteyiz.

egitim.jpg
Eğitim Gelişim

 

Beyaz Fırın bünyesinde amacımız çalışan personellerin iş başarısının yükseltilmesi, eğitime ve gelişime ihtiyacı olan personellerin iyi saptanması, insan kaynağının etkin kullanımının sağlanmasıdır. Çalışanlarımızın gelişimi en çok önem verdiğimiz konulardan biridir. 

kariyeryonetimi.jpg
Performans Yönetimi

 

Beyaz Fırında uygulanmakta olan performans yönetim sistemlerinin en önemli amacı personellerimizin potansiyellerini geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır.
Yılda en az bir kez yapılan görüşmelerde, çalışanların hem iş, hem de kişisel yetkinlikleri değerlendirilerek geri bildirim verilir.

bottom of page