top of page

İnsan Kaynakları Politikamız

 

Beyaz Fırın İnsan Kaynakları yönetimin amacı; kurum vizyonu ve hedeflerine ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları politikalarını oluşturarak, gelişimini ve uygulanmasını sağlamaktır. İşe alım, ücretlendirme, eğitime katılım ve Kariyer-Gelişim politikamız doğrultusunda firmamız, çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarını her bir Beyaz Fırın personeline sunmayı taahhüt eder.

Beyaz Fırın İnsan Kaynakları Departmanı olarak;

- Doğru işe doğru insan politikası,

- Çalışanların başarılarına göre ödüllendirmek, motivasyonlarını artırmak ve kariyer imkanı sağlamak,

- Çalışanlarının fikir ve önerilerini dikkate alınarak şeffaf bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamak,

- Çalışma ilkelerimizin ve değerlerimizin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için sürekli iletişim ve gelişim ortamı sağlamak,

- Çalışma barışını sağlamak,

- Sadakat ortamı ile uzun soluklu çalışma ilkelerini sağlamak,

- 180 Yıldır süre gelen Beyaz Fırın çalışma kültürünün yeni nesillere yol gösterecek şekilde zamana uyarlanmasını sağlamaktır.

isealim.jpg
İşe Alım

 

İşe alım stratejimizin temelinde aranan özellikler pozisyonun gerektirdiği eğitim ve yetkinlikler ile beraber firmamız değerlerine ve kültürüne en uygun ve doğru adayın pozisyonlara yerleştirilmesidir. İşe alım sürecimizde üretim alanımıza ait açık pozisyonlarımızı Eğitim Kurumları ile ilişkiler kurularak belirlemekteyiz.

egitim.jpg
Eğitim Gelişim

 

Beyaz Fırın bünyesinde amacımız çalışan personellerin iş başarısının yükseltilmesi, eğitime ve gelişime ihtiyacı olan personellerin iyi saptanması, insan kaynağının etkin kullanımının sağlanmasıdır. Çalışanlarımızın gelişimi en çok önem verdiğimiz konulardan biridir. 

kariyeryonetimi.jpg
Performans Yönetimi

 

Beyaz Fırında uygulanmakta olan performans yönetim sistemlerinin en önemli amacı personellerimizin potansiyellerini geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır.
Yılda en az bir kez yapılan görüşmelerde, çalışanların hem iş, hem de kişisel yetkinlikleri değerlendirilerek geri bildirim verilir.

bottom of page