top of page

Performans Yönetimi

 

Beyaz Fırın'da uygulanmakta olan performans yönetim sistemlerinin en önemli amacı personellerimizin potansiyellerini geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır.

Yılda en az bir kez yapılan görüşmelerde, çalışanların hem iş, hem de kişisel yetkinlikleri değerlendirilerek geri bildirim verilir ve yüksek performans gösteren kişilere kariyer imkanları sunulur. Çalışanların Performansları objektif bir biçimde değerlendirilir ve potansiyellerini ortaya çıkaracak bir gelişim ortamı sunmak amacıyla etkin yöntemler oluşturulur.

Performans değerlendirme sonunda, yönetici tarafından yapılan değerlendirmelerde çalışanın güçlü yönleri, gelişim alanları hakkında adaylara geri bildirim verilir. Geri bildirim görüşmelerinin ardından çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak şeffaf bir çalışma ortamı sağlamak hedeflenmektedir.  Bu görüşmeler şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması açısından önem teşkil etmektedir.

Değerlendirmelerin sonucunda çalışanların gelişim alanları doğrultusunda eğitim programları oluşturulur. Performans değerlendirme sonuçları eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlarının oluşturulması, ücret yönetimi açısından İnsan Kaynakları Departmanının temelini oluşturur. 

Belirli dönem aralıkları doğrultusunda verilen ortak hedefler sonucunda gösterilen performansa bağlı olarak mesleki hedeflerini gerçekleştirmek için gayret gösteren çalışanlar ödüllendirilerek bireysel gelişim planları yapılarak terfi aday havuzuna kaydedilirler.

isealim.jpg
İşe Alım

 

İşe alım stratejimizin temelinde aranan özellikler pozisyonun gerektirdiği eğitim ve yetkinlikler ile beraber firmamız değerlerine ve kültürüne en uygun ve doğru adayın pozisyonlara yerleştirilmesidir. İşe alım sürecimizde üretim alanımıza ait açık pozisyonlarımızı Eğitim Kurumları ile ilişkiler kurularak belirlemekteyiz.

egitim.jpg
Eğitim Gelişim

 

Beyaz Fırın bünyesinde amacımız çalışan personellerin iş başarısının yükseltilmesi, eğitime ve gelişime ihtiyacı olan personellerin iyi saptanması, insan kaynağının etkin kullanımının sağlanmasıdır. Çalışanlarımızın gelişimi en çok önem verdiğimiz konulardan biridir. 

kariyeryonetimi2.jpg
Kariyer Yönetimi

 

Bünyemizde özellikle yönetici kadrolarımız için öncelikle içeriden cevap vermeye çalışarak mevcut çalışanlarımızı değerlendirmek tercihimizdir. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemiş bir firma olarak, bu doğrultuda bünyemizde ki açık pozisyonlar için önceliği çalışanlarımıza sunarız.

bottom of page